ข่าวประชาสัมพันธ์

การสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน

การสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา 21:31 น. 19 ครั้ง

Administrator

อ่านต่อ


การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

เวลา 10:27 น. 58 ครั้ง

Administrator

อ่านต่อ


ประกาศโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาเรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยาเรื่อง ปิดสถานศึกษาด้ว...

วันที่ 01 มกราคม พ.ศ. 2564

เวลา 21:39 น. 66 ครั้ง

Administrator

อ่านต่อ


ประกาศ  เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เวลา 20:38 น. 48 ครั้ง

Administrator

อ่านต่อ


คลิก เพื่อเข้า เว็บไซต์  ITA  โรงเรียนสุจริต

คลิก เพื่อเข้า เว็บไซต์ ITA โรงเรียนสุจริต

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563

เวลา 00:19 น. 187 ครั้ง

Administrator

อ่านต่อ


กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2559

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เวลา 20:20 น.

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เวลา 20:17 น.

รวมพลังแห่งความภักดี

รวมพลังแห่งความภักดี

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เวลา 15:02 น.

วิดีโอที่น่าสนใจ

มุมวิชาการ

ตารางเรียน
ตารางสอน
รายงานประจำปี
O-NET การทดสอบระดับชาติ
คู่มือประชาชนสำหรับโรงเรียน

มุมบุคลากร

ผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน

มุมบริหารงานทั่วไป

มุมกิจการนักเรียน

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

Suangsuttha Wittaya School

เลขที่ 239  หมู่ 6  ตำบลปลายนา  อำเภอศรีประจันต์

จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72140

โทรศัพท์ : 035-466829  Fax : 035-466830

E-mail : suangsuttha9@gmail.com