ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center  โรงเรียนสรสวงสุทธาวิทยา

เปิดศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center โรงเรียนสร...

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เวลา 14:42 น. 9 ครั้ง

Administrator

อ่านต่อ


วันฉัตรมงคล

วันฉัตรมงคล

วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เวลา 09:51 น. 12 ครั้ง

Administrator

อ่านต่อ


ต้อนรับครูใหม่  2565

ต้อนรับครูใหม่ 2565

วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เวลา 21:42 น. 16 ครั้ง

Administrator

อ่านต่อ


เปิดเรียน  ภาคเรียนที่  1/2565

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เวลา 20:51 น. 14 ครั้ง

Administrator

อ่านต่อ


กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา  2565

กำหนดการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช...

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

เวลา 14:26 น. 31 ครั้ง

Administrator

อ่านต่อ


กิจกรรมโรงเรียน

นำเสนอผลงานและรายงานผลปฏิบัติงานครู 2564

นำเสนอผลงานและรายงานผลปฏิบัติงานครู 2564

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565

เวลา 08:47 น.

มอบประกาศนียบัตร2564 (1)

มอบประกาศนียบัตร2564 (1)

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2565

เวลา 08:42 น.

วิดีโอที่น่าสนใจ

มุมวิชาการ

ตารางเรียน
ตารางสอน
รายงานประจำปี
O-NET การทดสอบระดับชาติ
คู่มือประชาชนสำหรับโรงเรียน

มุมบุคลากร

ผู้บริหาร
บุคลากรโรงเรียน

มุมบริหารงานทั่วไป

มุมกิจการนักเรียน

โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา

Suangsuttha Wittaya School

เลขที่ 239  หมู่ 6  ตำบลปลายนา  อำเภอศรีประจันต์

จังหวัดสุพรรณบุรี  รหัสไปรษณีย์ 72140

โทรศัพท์ : 035-466829  Fax : 035-466830

E-mail : suangsuttha9@gmail.com